Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wady wymowy

Najczęściej występujące wady wymowy u przedszkolaków

SYGMATYZM (POTOCZNIE SEPLENIENIE) czyli nieprawidłowa realizacja następujących głosek: s, z , c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż

Zastępowanie spółgłosek

 spółgłoski: sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski s, z, c, dz np. myszy – mysy, szafa – safa, żaba – zaba, czekolada – cekolada, dżungla – dzungla spółgłoski: s, z, c, dz, i sz, ż, cz, dż – zastępowane przez spółgłoski: ś, ź, ć, dź np. szafa – śafa, żaba - źaba, czekolada – ćekolada, dżungla – dźungla, sałata –śałata, zapałki – źapałki, cebula – ćebula, dzbanek – dźbanek spółgłoski: c, dz, ć, dź, cz, dż – mogą też być zastępowane przez: s, z, ś, ź, sz ; np. cebula – sebula, dzbanek – zbanek, ćma – śma, dźwig – źwig, czapka – szapka, dżokej – żokej

Elizje – opuszczanie głosek

Głoski te mogą być również w ogóle nie realizowane przez dziecko: np. szafa – afa, koza – koa,

Nieprawidłowa realizacja głosek

np. podczas artykulacji dziecko wsuwa język między zęby w linii środkowej lub bocznej.

ROTACYZM (RERANIE)

Wada wymowy, polegająca na braku lub nieprawidłowej realizacji głoski r.

Zastępowanie głoski r innymi głoskami wymawianymi prawidłowo np. rower – jowej, rower – łoweł, rower – dowed, rower – wowew, rower – lowel

Opuszczenie głoski r np. ryba – yba

Nieprawidłowa realizacja głoski r

 Polega na deformacji głoski r, czyli tworzeniu dźwięku nie występującego w systemie fonetycznym naszego języka. Brzmienie głoski r jest zdeformowane.

KAPPACYZM

wada artykulacyjna, która polega na nieprawidłowej realizacji głosek k, g

Zastępowanie głosek k oraz g odpowiednio głoskami t oraz d np. kura – tura, kino – tino,

Opuszczanie głosek k, g np. kura – ura, kino – ino

MOWA BEZDŹWIĘCZNA To zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega ono na nie wymawianiu głosek dźwięcznych, a także zastępowanie ich odpowiednimi głoskami bezdźwięcznymi.

 Zaburzeniu pod względem dźwięczności ulegają następujące pary głosek: b – p, bi – pi, d – t, g - k, gi - ki, dz - c, dż - cz, dź - ć, w - f, wi - fi, z - s, ż - sz, ź - ś

 np. arbuz - arpus, bitwa - pitwa, daj - taj, granica - kranica, gimnastyka - kimnsastyka, dzbanek - cpanek, dżdżownica - czczownica, dziwny - ciwny, towar - tofar, telewizja - telefisja, wąwóz - fąfós, bagaże - pakasze, przedrzeźniać – przetsześniać

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej