Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Treści nauczania

Treści nauczania: 
1. Witamy się i przedstawiamy po angielsku.

- Hello!, Good morning, Hi!, I am……., What’s your name?, How are you?, I’m fine, thank you. Goodbye. 

2. Poznajemy nazwy kolorów.

- pink, red, orange, yellow, green, blue, purple, white, black 

3. Moja rodzina. Nazwy członków rodziny.

- This is my family. This is my….. and this is ….. . mummy, daddy, sister, brother, grandpa, grandma, me 

4. Poznajemy nazwy przedmiotów szkolnych.

- What is this? This is a ……. . , pen, pencil, pencil-case, book, ruler, rubber, board 

5. Liczymy od 1 do 10. Liczba mnoga rzeczowników. One-ten 

6. Poznajemy nazwy części ciała i proste polecenia.

- ears, fingers, mouths, eyes, mars, head, noses, toes, knees 

7. Zabawki.

- doll, balloon, robot, plane, kite, ball, train 

8. Ćwiczenia ruchowe TPR- wydawanie poleceń i reagowanie na nie.

- Touch your…… - Open your ….. – jump ……

- Point to……. - Close your …… - Count to …..

- Say……… - Turn ………. 

9. Zaimki miejsca: w, na , pod, obok. ( in, on, under, next to) 

10. Boże Narodzenie, Wielkanoc.

- Christmas tree, presents, balls, snowman, candles, star, sweets, Santa Claus

- Easter Bunny, Easter eggs, Easter baskets 

11. Nazwy zwierząt domowych.

- pets, cat, mouse, parrot, rabbit, hamster, tortoise, dog, horse, pig 

12. Nazwy zwierząt egzotycznych.

- giraffe, tiger, monkey, zebra, elephant, lion 

13. Nazwy potraw.

- apple, pear, banana, ice-cream, popcorn, cola, fish, chips, salad 

14. Nazwy części garderoby.

- shorts, socks, shoes, trousers, dress, sweater 

15. Wyrażanie emocji.

- Are you……happy, sad, angry, hungry? 

Struktury gramatyczne:

• rzeczownik, liczba mnoga rzeczownika

• zaimki osobowe w funkcji podmiotu

• przymiotniki ( kształt, kolor, wielkość- big small)

• liczebniki główne do 10-ciu

• okoliczniki miejsca

• spójnik: and, but

• czasownik have got

• tryb rozkazujący- polecenia, zakazy

• czas teraźniejszy prosty- wyrażanie upodobań ( I like, I don't like)

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej