Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ramowy rozkład dnia

 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

(grupy3 ,4 l )

 

6.30-7.30

 

7.30-8.40

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych.

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.

8.40-8.50

 

Zabawy ruchowe

8.50-9.00

 

Czynności higieniczno-porządkowe

9.00-9.20

 

Śniadanie

9.20-9.30

 

Czynności higieniczno-porządkowe, mycie zębów

9.30-10.10

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

10.10-11.50

 

Czas dowolnie zagospodarowanie przez nauczyciela: czynności samoobsługowe, opiekuńcze , organizacyjne, kształtowanie kompetencji społecznych, zajęcia indywidualne, zajęcia pobudzające aktywność dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci ( język angielski, rytmika)

Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, rozwijanie kompetencji przyrodniczych, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, zabawy ruchowe.

11.50-12.00

 

Czynności higieniczno-porządkowe

12.00-12.30

 

Obiad

12.30-12.40

 

Czynności higieniczno-porządkowe

12.40-13.00

 

Ćwiczenia relaksacyjne,

Bajkoterapia

13.00-13.50

 

 

Swobodna aktywność zabawowa dzieci, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Praca indywidualna z dziećmi.

Leżakowanie w grupie dzieci 3-letnich

13.50-14.00

 

Czynności higieniczno-porządkowe

14.00-14.20

 

Podwieczorek

14.20-14.30

 

Czynności higieniczno-porządkowe

14.30-15.30

R

Swobodna aktywność zabawowa dzieci, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

15.30-16.30

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

(grupy 5, l )

 

6.30-7.30

 

7.30-8.40

Z

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych.

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi, wspomaganie i korygowanie rozwoju

8.40-8.50

 

Ćwiczenia poranne

8.50-9.00

 

Czynności higieniczno-porządkowe

9.00-9.20

 

Śniadanie

9.20-9.30

 

Czynności higieniczno-porządkowe, mycie zębów

9.30-10.30

D

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

10.30-11.50

 

Czas dowolnie zagospodarowanie przez nauczyciela: czynności samoobsługowe, opiekuńcze , organizacyjne, kształtowanie kompetencji społecznych, zajęcia indywidualne, zajęcia pobudzające aktywność dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci ( język angielski, rytmika)

Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, rozwijanie kompetencji przyrodniczych, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, zabawy ruchowe.

11.50-12.00

 

Czynności higieniczno-porządkowe

12.00-12.30

 

Obiad

12.30-12.40

 

Czynności higieniczno-porządkowe

12.40-13.00

 

Ćwiczenia relaksacyjne,

Bajkoterapia

13.00-13.50

 

Swobodna aktywność zabawowa dzieci, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.

Praca indywidualna z dziećmi.

13.50-14.00

 

Czynności higieniczno-porządkowe

14.00-14.20

 

Podwieczorek

14.20-14.30

 

Czynności higieniczno-porządkowe

14.30-15.30

R

Swobodna aktywność zabawowa dzieci, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

15.30-16.30

Z

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

 

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu

D - zajęcia o charakterze dydaktycznym

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej